EU pays 21 million euros for PNA servants' salaries